"Bûn-pún (bûn-ha̍k lí-lūn)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Bûn-pún''' tī bûn-ha̍k lí-lūn siōng sī chí thang hông "tha̍k" ê mi̍h-kiāⁿ, pau-koat chhiūⁿ bûn-ha̍k, lō͘-phiau, kiàn-tio̍k-bu̍t... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
:''Tiān-náu kho-ha̍k siōng ê bûn-pún, khòaⁿ [[bûn-pún tóng-àn]].''
 
'''Bûn-pún''' tī [[bûn-ha̍k lí-lūn]] siōng sī chí thang hông "[[tha̍k]]" ê mi̍h-kiāⁿ, pau-koat chhiūⁿ bûn-ha̍k, lō͘-phiau, kiàn-tio̍k-bu̍t ê an-pâi hêng-sek, ho̍k-chong ê hong-keh lóng thang sǹg sī bûn-pún.