"Tām-chúi-khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

+image
(+image)
[[Image:Tamsui by Chen Chengpuo.jpg|thumb|Tām-chúi/[[Tân Têng-pho]] ]]
'''Tām-chúi''' (Hàn-jī: 淡水) kó·-chá kiò '''Hō·-bóe''' (Hàn-jī: 滬尾). Hō·-bóe sī àn [[Lâm-tó-ōe]] (Ketagalan-cho̍k??) ''Hoba'' chóan-im lâi-ê, pún-ì sī "hō·-kháu" ê ì-sù.
 
12

次編輯