"tóng-àn:Su Bing.jpg" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
({{fairuse}})
 
 
# Soat-bêng: Ia̍p phok-bûn (葉博文) só̍· phian ê 《Hong-iá teng-hé-á: Sú-bêng (荒野孤燈:史明)》che-pún chheh. Chheh bīn-téng sī Sú-bêng khá siàu-liân ê sî-chūn hip ê siòng.
# Lâi-gôan:[http://www.cotaiwan.info/TW400/1sitebrief/1abstract/SB-02a.jpg]
 
{{fairuse}}
662

次編輯