"tóng-àn:Su Bing Infant.jpg" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
({{fairuse}})
 
 
# Soat-bêng: 1918 nî, kok sī âng-eⁿ-á ê Sú-bêng kah i ê lāu-pē lāu-bú tào-tīn hip ê siòng.
# Lâi-gôan:[http://www.cotaiwan.info/TW400/1sitebrief/1abstract/1family/1family.html]
 
{{fairuse}}
662

次編輯