"Canada dollar" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Canada dollar''' ({{lang-en|Canadian dollar}}, {{lang-fr|Dollar canadien}}) sī Canada ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī C$ ia̍h CAD. Canada dollar mā s... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Canada dollar''' ({{lang-en|Canadian dollar}}, {{lang-fr|Dollar canadien}}) sī Canada ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī C$ ia̍h CAD. Canada dollar mā s... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者