"Chi̍p-bí-khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
typo
(Category)
~ (typo)
 
== kàu-io̍k==
Chi̍p-bí-khu sī Ē-mn̂g-chhī siōng tiōng-iàu ê bûn-kàu-khu. Chi̍p-bí Ha̍k-chhng (集美学村) chêng khai-sí pān-ha̍k kàu taⁿ í-keng ū 90 kúi tang ê le̍k-sú, tī hái-lāi-gōa ôan-á kài chhut-miâ. Tī chia, ùi [[iù-tī-hn̂g]], [[sió-o̍h]] ([[sió-ha̍k]]), [[tiong-o̍h]] kàu [[tāi-ha̍k]], hêng sêng ôan-siān koh chiau-chôan ê kàu-io̍k thé-hē. Kî-tiong [[Chi̍p-bí Tāi-ha̍k]] kah [[Hôa-kiâu Tāi-ha̍k]] (Ē-mn̂g hun-hāu) ûn-á tn̂g-kî ū teh chio-siu [[Tâi-ôan]] ê ha̍k-seng kah [[TângTang-lâm-a]] ê Hôa-kiâu chú-tē.
 
==Bûn-hòa==
15,023

次編輯