"Cornwall-gí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 sóa Kernow-gí chit ia̍h khì Cornwall-gí
 
'''KernowCornwall-gí''' sī chi̍t khoán [[KeltCelt gí-cho̍k|KeltCelt gí-giân]], [[Eng-lân]] sai-lâm-pō͘ [[KernowCornwall-lâng]] ê gí-giân.
 
{{stub}}
4,547

次編輯