"2005 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Chiàu Q196122 ê P585 kì-lio̍k
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu)
~ (BOT: Chiàu Q196122 ê P585 kì-lio̍k)
{{TOC limit}}
== Sū-kiāⁿ ==
 
=== 1 goe̍h ===
{{main|2005 nî 1 goe̍h}}
=== 8 goe̍h ===
{{main|2005 nî 8 goe̍h}}
* [[8 goe̍h]]: [[Í-sek-lia̍t tùi Gaza thè-kun]].
* [[8 goe̍h 2 ji̍t]]: [[Air France 358 Sòaⁿ]] sit-sū.
* [[8 goe̍h 6 ji̍t]]: [[Tuninter 1153 Hâng-pan]] ùi [[Tē-tiong-hái]] sit-sū, 16 lâng sí.
* [[12 goe̍h 8 ji̍t]]: [[Southwest Hâng-khong 1248 Hâng-pan]] sit-sū, chō-sêng tē-bīn 1 lâng sí.
* [[12 goe̍h 15 ji̍t]]: [[2005 nî 12 goe̍h Iraq gī-hōe soán-kí|12 goe̍h Iraq gī-hōe soán-kí]].
 
=== Bô ji̍t-kî ===
 
* [[2005 nî Tonga chóng soán-kí|Tonga chóng soán-kí]].
* Jio̍k-bōng Pó-lo̍k 2-sè sí-āu ê [[2005 nî Kàu-hông bi̍t-hōe|Kàu-hông bi̍t-hōe]].