"1971 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Chiàu Q73798, Q145705 ê P585 kì-lio̍k
~ (BOT: Chiàu Q209429 ê P585 kì-lio̍k)
~ (BOT: Chiàu Q73798, Q145705 ê P585 kì-lio̍k)
 
== Sū-kiāⁿ ==
 
=== 1 goe̍h ===
{{main|1971 nî 1 goe̍h}}
=== 7 goe̍h ===
{{main|1971 nî 7 goe̍h}}
* [[7 goe̍h 24 ji̍t]]: [[Miss Universe 1971]].
=== 8 goe̍h ===
{{main|1971 nî 8 goe̍h}}
=== 12 goe̍h ===
{{main|1971 nî 12 goe̍h}}
 
=== Bô ji̍t-kî ===
* [[1971 nî Ò-tē-lī li̍p-hoat-koân soán-kí|Ò-tē-lī li̍p-hoat-koân soán-kí]].
 
* [[1971 nî Eurovision Chhiùⁿ-koa Pí-sài|Eurovision Chhiùⁿ-koa Pí-sài]].
* [[1971 nî Hân-kok li̍p-hoat-koân soán-kí|Hân-kok li̍p-hoat-koân soán-kí]].
 
* [[Stanford kaⁿ-ga̍k si̍t-giām]] (Stanford prison experiment), gián-kiù kaⁿ-siû kap koán-lí-goân ê sim-lí-ha̍k gián-kiù.
 
== Chhut-sì ==
* [[1 goe̍h 7 ji̍t]]: [[Jeremy Renner]], Bí-kok ián-oân.