"Flerovium" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Goân-sò͘为Hòa-ha̍k goân-sò͘
~ (机器人:变更分类Goân-sò͘为Hòa-ha̍k goân-sò͘)
{{stub}}
{{Chiu-kî-piáu}}
 
[[Category:Goân-sò͘]]
[[Lūi-pia̍t:Hòa-ha̍k goân-sò͘]]