"1830 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu
~ (BOT: Chiàu Q178346 ê P585 kì-lio̍k)
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu)
* [[3 goe̍h 15 ji̍t]]: [[Paul Heyse]]
* [[8 goe̍h 1 ji̍t]]: [[Mary Harris Jones]], Bí-kok kàu-su. [[1930 nî]] kòe-sin.
* [[8 goe̍h 18 ji̍t]]: [[Franz Joseph 1-sè]], Tang-kok lâng. Ò-tē-lī Hông-tè. [[1916 nî]] kòe-sin.
* [[9 goe̍h 8 ji̍t]]: [[Frédéric Mistral]]
* [[12 goe̍h 10 ji̍t]]: [[Emily Dickinson]]