"Bí-kok léng Virgin Kûn-tó" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 sóa Bí-kok Virgin Kûn-tó chit ia̍h khì Bí-kok léng Virgin Kûn-tó
[[File:LocationUSVirginIslands.png|right]]
'''Bí-kok léng Virgin Kûn-tó''' sī [[Bí-kok]] tiàm-tī [[Carib-hái]] ê [[i-lāi-tē]].
 
== Ki-pún chu-liāu ==
6,621

次編輯