"Lorinčík" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Chiàu WIKIDATA ê chu-liāu siá--ê
~ (机器人:更改Lūi-pia̍t:Košice II ê chū-tī-thé kap chng-thâu至Lūi-pia̍t:Košice II Koān ê chū-tī-thé kap chng-thâu)
~ (Chiàu WIKIDATA ê chu-liāu siá--ê)
| native_name =
| image = Lorincik-map.gif
| image_caption = Lorinčík ê kéng-sek
| image_map =
| map_caption =