"Thó-lūn:Kok-chè Tan-ūi Hē-thóng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
~ (翻譯閩南語維基:Kok-chè Tan-ūi Hē-thóng(http://zh-min-nan.wikipedia.org/wiki/Kok-ch%C3%A8_Tan-%C5%ABi_H%C4%93-th%C3%B3ng) 原作者:A-giâu Limkianhui Wdshu Chùn-hiàn 無名氏...等等)
 
 
===相關的文章===
----
 
*[[單位的換算表]]
*[[臺灣傳統的單位系統]]
 
=== 外部連結 ===
----
 
* [http://www.bipm.fr/en/si/ Bureau International des Poids et Mesures] - 發落的機構
7,163

次編輯