"Hiong-káng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
→‎Gí-giân: 修正错别字
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p 手機仔程式的編輯
|kok-chè tiān-oē khu-hō = +852
}}
'''Tiong-hôahoâ Jîn-bîn KiongKiōng-hô-kok Hiong-káng Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu''', kán-chheng '''Hiong-káng'''. I ê tē-lí ūi-tì sī tī [[Tiong-kok]] [[Chu-kang]] chhut-hái-kháu chham [[Lâm Tiong-kok-hái]] kau-chiap ê só͘-chāi, sī iû [[Hiong-káng-tó]], [[Kiú-liông]] pòan-tó, [[Sin-kài]] kah hū-kīn 200-gōa-ê sió tó-sū cho͘-sêng. Hiang-káng óa pak-pêng sī [[Kńg-tang]]-séng ê [[Chhim-chùn]]-chhī, óa lâm-pêng sī [[Chu-hái]]-chhī.
 
== Le̍k-sú ==
匿名使用者