"Gōa-jī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Luuva sóa Fremdwort chit ia̍h khì Gōa-jī
'''Gōa-jī''' ([[Tek-gí]]: ''Fremdwort'') sī chí chi̍t khoán [[gōa-lâi-gí]], sī tùi kî-tha [[giân-gí]] chiap ji̍p--lâi ê [[tan-jī]], in-ūi sú-iōng sî-kan bô kú he̍k-chiá kî-tha goân-in, in-ê siá-hoat iáu koh î-chhî goân gōa-gí ê kì-hō, bûn-hoat piàn-hòa téng sêng-hun.
 
== Siong-koan ==
* [[Chioh-jī]]
 
{{stub}}