"Kì-hō-lūn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Luuva sóa Kì-hō-ha̍k chit ia̍h khì Kì-hō-lūn
('''Kì-hō-lūn''' (Eng-gí: ''semiotics'') sī tùi kì-hō kap kì-hō ê chok-iōng kòe-têng ê gián-kiù, he̍k-chiá kóng sī… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
~ (Luuva sóa Kì-hō-ha̍k chit ia̍h khì Kì-hō-lūn