"Hiong-káng chóng-tok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Hiong-káng chóng-tok''' (香港總督, {{lang-en|Governor of Hong Kong}}) sī Eng-kok léng Hiong-káng ê chóng-tok, iû Liân-ha̍p Ông-kok kok-… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
{{Infobox official post
|post = Governor
|body = Hong Kong
|insignia = Flag of the Governor of Hong Kong.svg
|insigniasize = 250px
|insigniacaption = Standard of the Governor, 1959–1997
|image =
|imagesize =
|imagecaption =
|style = [[koh-hā]]
|residence = [[Hiong-káng lé-pin-hú|Hiong-káng chóng-tok-hú]]
|appointer = Liân-ha̍p Ông-kok kok-ông
|appointer_qualified =
|precursor =
|formation = 1843 nî 6 goe̍h 26 ji̍t
|first = [[Henry Pottinger]]
|last = [[Chris Patten]]
|abolished = 1997 nî 6 goe̍h 30 ji̍t
|succession =
|salary = [[Hiong-káng dollar|HK$]]3,036,000 múi nî
}}
'''Hiong-káng chóng-tok''' (香港總督, {{lang-en|Governor of Hong Kong}}) sī [[Eng-kok léng Hiong-káng]] ê [[chóng-tok]], iû [[Liân-ha̍p Ông-kok]] kok-ông jīm-bēng.
 
匿名使用者