"Pán-khoài kò͘-chō" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
right|300px|thumb|Pán-khoài '''Pán-khoài kò͘-chō''' (板塊構造; {{lang|en|''plate tectonics''}}) sī ūi-tio̍h beh kái-soeh [... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
~
 
[[File:Plates tect2 en.svg|right|300px|thumb|Pán-khoài]]
'''Pán-khoài kò͘-chō''' (板塊構造; {{lang|en|''plate tectonics''}}) sī ūi-tio̍h beh kái-soeh [[tāi-lio̍k sóa-tāng]] hiān-siōng só͘ hoat-tián chhut-lâi ê chi̍t ê [[tē-chit-ha̍k]] lí-lūn. Chit-ê lí-lūn jīm-ûi [[tē-kiû]] ê [[gâm-chio̍h-khoan]] sī iû [[pán-khoài]] lâi cho͘-sêng ê. Choân-kiû ē-ēng hun-chò 6 tè khah-tōa tè ê pán-khoài; hun-pia̍t sī [[Au-A tāi-lio̍k pán-khoài|Au-A pán-khoài]], [[Thài-pêng-iûⁿ pán-khoài]], [[Hui-chiu pán-khoài]], [[Bí-chiu pán-khoài]], [[Ìn-tō͘ pán-khoài]] kap [[Lâm-ke̍k pán-khoài]]. Kin-kì chit chióng lí-lūn, tē-kiû lāi-pō͘ ê kò͘-chō ē-sái hun-chò nn̄g ê tōa pō͘-hūn, hun-pia̍t sī gōa-chân ê [[gâm-chio̍h-khoan]] kap lāi-chân ê [[loán-liû-khoan]]. Pán-khoài kò͘-chō lí-lūn ê hêng-sêng sī lâi-chū [[hái-té khok-tāi]] kap [[tāi-lio̍k sóa-tāng]] chit nn̄g chióng to̍k-li̍p ê tē-chit-ha̍k koan-chhat kiat-kó.
 
{{Tē-chit-ha̍k}}
 
[[Category:Pán-khoài| ]]
[[Category:Tē-chit-ha̍k]]
11,899

次編輯