"Tē-hō-miâ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Tē-hō-miâ''' (地號名) iah-sī '''tē-miâ''' sī chi̍t ê tē-khu--ê miâ, thang hoan-éng tē-hng--ê tē-lí, bîn-cho̍k kap le̍k-sú.… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Tē-hō-miâ''' (地號名) iah-sī '''tē-miâ''' sī chi̍t ê tē-khu--ê [[miâ]], thang hoan-éng tē-hng--ê [[tē-lí]], [[bîn-cho̍k]] kap [[le̍k-sú]]. Pí-lūn Tâi-oân--ê [[Pak-káng-tìn]]--ê "Pak-káng", chí kó͘-chá káng-kháu [[Pùn-káng]] (笨港)--ê pak-pêng. Giân-kiù tē-miâ--ê kiò "[[Tē-miâ-ha̍k]]" (''Toponymy'').
 
==Tâi-oân tē-miâ==
*Khe (溪)
*Ô͘ (湖)
*Kîⁿ ()
*Káng (港)
==== pêng-goân, tâi-tē ====
*Ô͘ (湖) (ná [[phûn-tē]])