"Tē-hō-miâ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
*Khàm (崁)
*Tun (墩, 屯)
*Kho (嵙, Khookhoo)
 
==== chúi-bûn ====
*Kheⁿ (坑)
*Kîⁿ (墘)
*Káng (港)
 
==== pêng-goân, tâi-tē ====
*Ô͘ (湖) (ná [[phûn-tē]])
*Pêⁿ (坪)
*Po͘ (埔)
 
==== si̍t-bu̍t ====
*[[nâ-á|Nâ]] (林)
*Chhiū (樹)
 
==== cho̍k-kûn, siā-khu, kiàn-tiok ====
*Iâⁿ (營): í-chá--ê [[kun-iâⁿ]].
*Chhù (厝): [[sò͘-liōng-sû]] sī keng iah-sī tè.
*Ok (屋, Kheh-gí): sò͘-liōng-sû sī chō (座).
*[[Tìn]] (鎮)
*[[Ke]] (街)
*[[Hiong]] (鄉, hiang)
*[[Khu]] (區)
*[[Chhī]] (市)
 
==== kiat-hiông ê jī-sû ====
*Sūi (瑞)
*Hô (和)
*An (安)
 
==== kî-thaⁿ ====
*Kū (舊)