"Chhī-leng tōng-bu̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
}}
 
'''Chhī-leng tōng-bu̍t''' (飼奶動物), '''chhī-leng-lūi''', ia̍h '''pō͘-jú(jí) tōng-bu̍t''' (哺乳動物), he̍k-chiá kóng '''siù-lūi''', sī ū [[chek-chui]]/[[liông-kut]] ê [[tōng-bu̍t]] ê chi̍t-khi, seng-bu̍t hun-lūi sī '''Pō͘-jú(jí)-kong''' (哺乳綱). Chhī-leng tōng-bu̍t chú-iàu ê te̍k-cheng sī [[hān-sòaⁿ]], [[leng-pông]], [[mn̂g-hoat]] téng-téng.
 
{{wikispecies|Mammalia}}