"791 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu)
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu)
 
* [[Idris 2-sè (Morocco)|Idris 2-sè]], chèng-tī-chiá. sultan. [[828 nî]] kòe-sin.
=== Kòe-sin ===
==== Bô ji̍t-kî ====
 
* [[Idris 1-sè (Morocco)|Idris 1-sè]], Morocco chèng-tī-chiá. sultan. [[745 nî]] chhut-sì.
== Siong-koan ==
{{Commons category|791|791 nî}}