"1861 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu)
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu)
== Chhut-sì ==
* [[1 goe̍h 14 ji̍t]]: [[Mehmed 6-sè]], Osman Tè-kok chèng-tī-chiá. Osman Tè-kok ê Sultan. [[1926 nî]] kòe-sin.
* [[2 goe̍h 22 ji̍t]]: [[Katô Tomosaburô]], Ji̍t-pún chèng-tī-chiá. [[1923 nî]] kòe-sin.
* [[5 goe̍h 6 ji̍t]]: [[Rabíndranáth Thákur]]
* [[8 goe̍h 8 ji̍t]]: [[William Bateson]], Liân-ha̍p Ông-kok ûi-thoân-ha̍k-ka. [[1926 nî]] kòe-sin.