"1951 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu)
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu)
* [[3 goe̍h 1 ji̍t]]: [[Kán Hok-hui]], O-lân Tang Ìn-tō͘ lâng. [[1881 nî]] chhut-sì.
*[[3 goe̍h 7 ji̍t]]: [[Kán Kiat]]
* [[3 goe̍h 10 ji̍t]]: [[Sidehara Kizyûrô]], Ji̍t-pún chèng-tī-chiá. Ji̍t-pún siú-siòng. [[1872 nî]] chhut-sì.
* [[4 goe̍h 23 ji̍t]]: [[Charles G. Dawes]], Bí-kok chèng-tī-chiá. Bí-kok Hù-chóng-thóng. [[1865 nî]] chhut-sì.
* [[7 goe̍h 4 ji̍t]]: [[Koeh Tek-hoâi]], Ìn-nî-lâng.
* [[7 goe̍h 14 ji̍t]]: [[Andrew Caldecott]], Liân-ha̍p Ông-kok lâng. Hiong-káng Chóng-tok. [[1884 nî]] chhut-sì.
* [[10 goe̍h 4 ji̍t]]: [[Henrietta Lacks]], Bí-kok chò-si̍t-lâng.
=== Bô ji̍t-kî ===
* [[Lí Chông-lé]]. [[1874 nî]] chhut-sì.
=== Bô ji̍t-kî ===
[[Category:1950 nî-tāi]]