"2005 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu
~ (BOT: Chiàu Q276887 ê P585 kì-lio̍k)
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu)
* [[7 goe̍h 6 ji̍t]]: [[Claude Simon]], Hoat-kok siáu-soat-ka.
* [[9 goe̍h 27 ji̍t]]: [[Ronald Golias]], Pa-se ián-oân.
* [[10 goe̍h 24 ji̍t]]: [[Rosa Parks]], Bí-kok chū-toān-chok-chiá. [[1913 nî]] chhut-sì.
* [[11 goe̍h 5 ji̍t]]: [[John Fowles]], Liân-ha̍p Ông-kok chok-ka.
* [[Chhòa Sūi-goa̍t]] - 5 go̍eh 29