"2005 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu)
* [[5 goe̍h 2 ji̍t]]: [[N̂g Kim-hui]], Sin-ka-pho chèng-tī-chiá. Sin-ka-pho Chóng-thóng. [[1915 nî]] chhut-sì.
* [[5 goe̍h 17 ji̍t]]: [[Frank Gorshin]], Bí-kok ián-oân.
* [[5 goe̍h 29 ji̍t]]: [[Chhòa Sūi-goa̍t]].
* [[6 goe̍h 15 ji̍t]]: [[Ko Gio̍k-sū]]. Tâi-pak-chhī-tiúⁿ. [[1913 nî]] chhut-sì.
* [[6 goe̍h 24 ji̍t]]: [[Paul Winchell]], Bí-kok ián-oân.
* [[7 goe̍h 6 ji̍t]]: [[Claude Simon]], Hoat-kok siáu-soat-ka.
* [[9 goe̍h 27 ji̍t]]: [[Ronald Golias]], Pa-se ián-oân.
* [[10 goe̍h 14 ji̍t]]: [[Ngô͘ Siú-lé]]
* [[10 goe̍h 24 ji̍t]]: [[Rosa Parks]], Bí-kok chū-toān-chok-chiá. [[1913 nî]] chhut-sì.
* [[11 goe̍h 5 ji̍t]]: [[John Fowles]], Liân-ha̍p Ông-kok chok-ka.
* [[Chhòa Sūi-goa̍t]] - 5 go̍eh 29
* [[Ngô· Siú-lé]] - 10 goe̍h 14
[[Category:2000 nî-tāi]]