"1326 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Chiàu Q305276 ê P585 kì-lio̍k
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu)
~ (BOT: Chiàu Q305276 ê P585 kì-lio̍k)
 
== Sū-kiāⁿ ==
* [[4 goe̍h]]: Hoat-kok kap So͘-kek-lân chhiam [[Corbeil Tiâu-iok͘]].
=== ChhutBô ji̍t- ===
== JînChhut-bu̍t ==
 
== Jîn-bu̍t ==
=== Chhut-sì ===
* [[3 goe̍h 5 ji̍t]]: [[Ludwik Węgierski]], Hiong-gâ-lī lâng. Pho-lân Kok-ông. [[1382 nî]] kòe-sin.
* [[6 goe̍h 29 ji̍t]]: [[Murad 1-sè]], Osman Tè-kok chèng-tī-chiá. Osman Tè-kok ê Sultan. [[1389 nî]] kòe-sin.
==== Bô ji̍t-kî ====
* [[Nariyosi Chhin-ông]], Ji̍t-pún samurai. [[1338 nî]] kòe-sin.
* [[Okiyosi Chhin-ông]].
=== Kòe-sin ===
 
* [[11 goe̍h 25 ji̍t]]: [[Koreyasu Chhin-ông]], Ji̍t-pún samurai. [[1264 nî]] chhut-sì.
==== Bô ji̍t-kî ====
* [[Osman 1-sè]], Osman Tè-kok sultan. [[1258 nî]] chhut-sì.
[[Category:1320 nî-tāi]]