"69 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Chiàu Q386578 ê P585 kì-lio̍k
~ (Ka-thiam toān-lo̍h)
~ (BOT: Chiàu Q386578 ê P585 kì-lio̍k)
 
== Sū-kiāⁿ ==
* [[4 goe̍h 14 ji̍t]]: [[Lô-má Tè-kok]] hoat-seng [[Bedriacum Chiàn-tò͘]].
== Jîn-bu̍t ==
=== ChhutBô ji̍t- ===
=== KòeChhut-sin ===
 
== JînKòe-bu̍tsin ==
 
* [[1 goe̍h 13 ji̍t]]: [[Servius Sulpicius Galba]], Kó͘-tāi Lô-má chèng-tī-chiá. Lô-má Hông-tè. [[chêng 3 nî]] chhut-sì.
* [[4 goe̍h 16 ji̍t]]: [[Marcus Salvius Otho]], Kó͘-tāi Lô-má chèng-tī-chiá. Lô-má Hông-tè. [[32 nî]] chhut-sì.
* [[12 goe̍h 22 ji̍t]]: [[Aulus Vitellius]], Kó͘-tāi Lô-má chèng-tī-chiá. Lô-má Hông-tè. [[15 nî]] chhut-sì.
 
 
== Siong-koan ==
{{Commons category|69|69 nî}}