"1951 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Chiàu Q491018 ê P585 kì-lio̍k
~ (BOT: Chiàu Q392541 ê P585 kì-lio̍k)
~ (BOT: Chiàu Q491018 ê P585 kì-lio̍k)
 
== Sū-kiāⁿ ==
* [[2 goe̍h 9 ji̍t]]: Hân-kok hoat-seng [[Geochang tô͘-sat]].
 
* [[3 goe̍h 29 ji̍t]]: [[Tē-23 hôe Ha̍k-īⁿ Chióng]].
* [[4 goe̍h 27 ji̍t]]: [[RFA Bedenham po̍k-chà]], khì-chûng tī [[Gibraltar]] ê sū-kò͘.
* [[9 goe̍h 8 ji̍t]]: Ji̍t-pún kap Tông-bêng-kok chhiam [[San Francisco Tiâu-iok͘]].
* [[11 goe̍h 16 ji̍t]]: [[Kneppelfreed]], Ô-lân-kok ê khòng-cheng oa̍h-tāng.
 
=== Bô ji̍t-kî ===
 
* [[1951 nî Suomi gī-hōe soán-kí|Suomi gī-hōe soán-kí]].
* [[1951 nî Pho-lân So͘-liân léng-thó͘ kau-ōaⁿ|Pho-lân So͘-liân léng-thó͘ kau-ōaⁿ]].