"Lūi-pia̍t:Ko-hiông-chhī ê khe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
S205643bot sóa Lūi-pia̍t:Ko-hiông-chhī ê hô-chhoan chit ia̍h khì Lūi-pia̍t:Ko-hiông-chhī ê khe: kin-kì gián-kiù, Bân-gí ê goân-hiong Hok-kiàn, sú-iōng "khe" ê pí-lē chì-chió chhiau-kòe 95%
~ (S205643bot sóa Lūi-pia̍t:Ko-hiông-chhī ê hô-chhoan chit ia̍h khì Lūi-pia̍t:Ko-hiông-chhī ê khe: kin-kì gián-kiù, Bân-gí ê goân-hiong Hok-kiàn, sú-iōng "khe" ê pí-lē chì-chió chhiau-kòe 95%)
 
1,696,797

次編輯