"Wikipedia:Wikipedians" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
~ (机器人:移除1个跨语言链接,现在由维基数据d:q3189084提供。)
 
<!---關於維基社群的更多內容,可以參見元維基上的維基社群(英文)。維基人的用戶數目現已超過18萬,且不包括眾多未註冊的匿名貢獻者。關於維基百科的更詳細統計資料,可以參見Wikipedia:統計。維基人的地域分佈情況見Wikipedia:維基人分佈圖。--->
 
[[Category:Wikipedia koán-lí]]
 
[[ml:വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപീഡിയര്‍]]