"484 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu)
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu)
 
=== Kòe-sin ===
==== Bô ji̍t-kî ====
* [[Peroz 1-sè]], Sasan Tè-kok lâng. Sasan Tè-kok ê ông.
* [[Seinei Thian-hông]], Ji̍t-pún lâng. Thian-hông. [[444 nî]] chhut-sì.
== Siong-koan ==