"Chu-kat" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Chu-kat'''(Hàn-jī: {{lang|zh|諸葛}}) sī chi̍t-ê Hàn-cho̍k ho̍k-sèⁿ(複姓), tī ''Pek-ka-sèng'' lāi-bīn pâi-lia̍t tē… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Chu-kat'''(Hàn-jī: {{lang|zh|諸葛}}) sī chi̍t-ê Hàn-cho̍k ho̍k-sèⁿ(複姓), tī ''Pek-ka-sèng'' lāi-bīn pâi-lia̍t tē… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
6,642

次編輯