"Chu-kat" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Sdf sóa Chu-kat--sī chit ia̍h khì Chu-kat
('''Chu-kat'''(Hàn-jī: {{lang|zh|諸葛}}) sī chi̍t-ê Hàn-cho̍k ho̍k-sèⁿ(複姓), tī ''Pek-ka-sèng'' lāi-bīn pâi-lia̍t tē… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
~ (Sdf sóa Chu-kat--sī chit ia̍h khì Chu-kat
 
6,609

次編輯