"Kheh-ka-gí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Tâi-oân ê gí-giân为Tâi-oân ê giân-gí
~ (机器人:变更分类Tâi-oân ê gí-giân为Tâi-oân ê giân-gí)
{{phí}}
 
[[CategoryLūi-pia̍t:Tiong-kok ê gí-giân]]
[[CategoryLūi-pia̍t:Tâi-oân ê gí-giân-gí]]
[[categoryLūi-pia̍t:Kheh-oē]]