"Iōng-chiá thó-lūn:Sunshine678" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎File:ISO 639 Icon nan: 新章節
:{{ping|112.5.238.124}}你這樣改很難看!--[[Iōng-chiá:Sunshine678|Sunshine678]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Sunshine678|對話]]) 2017-nî 5-goe̍h 27-ji̍t (Pài 6) 06:31 (UTC)
:{{ping|112.5.238.124}}現在好多了!--[[Iōng-chiá:Sunshine678|Sunshine678]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Sunshine678|對話]]) 2017-nî 5-goe̍h 27-ji̍t (Pài 6) 06:31 (UTC)
 
== File:ISO 639 Icon nan ==
 
: Góa chiàu pa̍t-ê tóng-àn kái chhut chi̍t-ê [[:File:ISO 639 Icon nan.svg]], ē-tàng khòaⁿ-māi leh. --[[Iōng-chiá:Luuva|Luuva]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Luuva|對話]]) 2017-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Pài 2) 07:02 (UTC)