"108 Hecuba" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
→‎top: ka-thiam lī-sim-lu̍t ê sò͘-kì
~ →‎top: ka-thiam kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng ê sò͘-kì
~ →‎top: ka-thiam lī-sim-lu̍t ê sò͘-kì
|perihelion =
|aphelion =
|eccentricity = 0.05560705
|orbit_prd_day =
|orbit_prd_year =
1,910,099

次編輯