"4 Vesta" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
→‎top: ka-thiam pêng-kin kīn-tiám-kak ê sò͘-kì
~ →‎top: ka-thiam seng-kau-tiám hông-keng ê sò͘-kì
~ →‎top: ka-thiam pêng-kin kīn-tiám-kak ê sò͘-kì
|orbit_prd_year =
|orbital_speed =
|mean_anomaly = 103.83588
|inclination = 7.14002
|long_ascend_node = 103.83588
1,910,099

次編輯