"Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
right|250px|thumb| '''Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng''' (軌道長半徑; ''semi-major axis'') sī kí-hô-ha̍k lā… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
 
[[File:Ellipse semi-major and minor axes.svg|right|250px|thumb|'''a''' sī kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng, '''b''' sī [[kùi-tō té pòaⁿ-kèng]]]]
 
'''Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng''' (軌道長半徑; ''semi-major axis''), he̍k-chiá kiò '''pòaⁿ-tn̂g-te̍k''' (半長軸), sī [[kí-hô-ha̍k]] lāi ê iōng-gí, the̍h-lâi biâu-su̍t [[thó-îⁿ]] kap [[siang-khiok-sòaⁿ]].
 
==Chham-kiàn==
*[[Kùi-tō té pòaⁿ-kèng]]
 
{{stub}}