"Gê Chióng-hoâi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Tâi-oân oē-ka为Tâi-oân ê ōe-ka
~ (Sunshine567 sóa Gê Chiúⁿ-hoâi chit ia̍h khì Gê Chióng-hoâi:Eng-kai tha̍k bûn-giân-im, kám sī?)
~ (机器人:变更分类Tâi-oân oē-ka为Tâi-oân ê ōe-ka)
{{stub}}
 
[[CategoryLūi-pia̍t:Tâi-oân ê ōe-ka]]