"Kì-hō-lūn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Luuva 已移動頁面 Kì-hō-lūnKì-hō-ha̍k 並覆蓋原有重新導向)
'''Kì-hō-lūnha̍k''' ([[Eng-gí]]: ''semiotics'') sī tùi [[kì-hō (kì-hō-ha̍k)|kì-hō]] kap kì-hō ê chok-iōng kòe-têng ê gián-kiù, he̍k-chiá kóng sī tùi [[ì-sù]] seng-sán ê gián-kiù.
 
{{stub}}