"Kì-hō-lūn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Kì-hō-lūn''' ([[Ji̍t-gú|jit.]] 記号論; <ref>{{cite web|url=http://ejje.weblio.jp/content/semiotics|title= semiotics|work=weblio|accessdate=2017-06-24}}</ref>[[Eng-gí|eng.]]: ''semiotics''), he̍k-chiá kiò '''kì-hō-ha̍k''', sī tùi [[kì-hō (kì-hō-ha̍k)|kì-hō]] kap kì-hō ê chok-iōng kòe-têng ê gián-kiù, he̍k-chiá kóng sī tùi [[ì-sù]] seng-sán ê gián-kiù.
 
== Chham-chiàu ==