"Ko-lîm-to Hō͘-su" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

({{Books of the New Testament}} '''Ko-lîm-to Hō͘-su''' (哥林多後書; Eng-gí: ''Second Epistle to the Corinthians'') sī Sin-iok Sèng-keng Choân-su ê… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
==Gōa-pō͘ liân-kiat==
*[http://www.lingshyang.com/bible/instpage.php?r=&w=100%&h=800&url=www.lingshyang.com/bible/bible_rome/bible_5.php Pe̍h-ōe-jī Sèng-keng Bo̍k-lio̍k]
{{Ko-lîm-to Hō͘-su}}
 
{{authority control}}
[[Category:Ko-lîm-to Hō͘-su| ]]