"Ko-lîm-to Hō͘-su" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
'''Ko-lîm-to Hō͘-su''' (哥林多後書; [[Eng-gí]]: ''Second Epistle to the Corinthians'') sī [[Sin-iok Sèng-keng]] Choân-su ê tē-8 pún su, sio̍k tī [[Pó-lô su-sìn]], sī Sú-tô͘ [[Pó-lô]] siá--ê, chiap-sio̍k [[Ko-lîm-to Chiân-su]].
 
== Chiuⁿ-chat ==
{{columns-list|colwidth=15em|
*[[2 Ko-lîm-to 1|Tē 1 Chiuⁿ]]
*[[2 Ko-lîm-to 2|Tē 2 Chiuⁿ1]]
*[[2 Ko-lîm-to 3|Tē 3 Chiuⁿ2]]
*[[2 Ko-lîm-to 4|Tē 4 Chiuⁿ3]]
*[[2 Ko-lîm-to 5|Tē 5 Chiuⁿ4]]
*[[2 Ko-lîm-to 6|Tē 6 Chiuⁿ5]]
*[[2 Ko-lîm-to 7|Tē 7 Chiuⁿ6]]
*[[2 Ko-lîm-to 8|Tē 8 Chiuⁿ7]]
*[[2 Ko-lîm-to 9|Tē 9 Chiuⁿ8]]
*[[2 Ko-lîm-to 10|Tē 10 Chiuⁿ9]]
*[[2 Ko-lîm-to 11|Tē 11 Chiuⁿ10]]
*[[2 Ko-lîm-to 12|Tē 12 Chiuⁿ11]]
*[[2 Ko-lîm-to 13|Tē 13 Chiuⁿ12]]
*[[2 Ko-lîm-to 1|Tē 1 Chiuⁿ13]]
}}
 
==Gōa-pō͘ liân-kiat==