"Kim" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
== Le̍k-sú ==
Kim sī 7 khoán tùi kó͘-chá sî-tāi to̍h chai-iáⁿ ê kim-sio̍k chi it, kong-goân[[chú-chêng|Chêng]] 5000 nî chó͘chó-iū ê [[Ai-ki̍p]] bûn-bêng tio̍hto̍h ū hoat-hiān, kim-á mā sī chió-sò͘ ū te̍k-sû sek-tī ê kim-sio̍k chi it, āu-bóe honghông tòng chò sī chi̍t khoán châi-sán ê hêng-sek<ref name="dictionary-metal"/>.
 
Chóng-sī kim-á sêng-pún koân jî-chhiá kiông-tō͘ kē, kòe-óng tī sán-gia̍p siōng ê lī-ēng iú-hān. Kàu tiān-chú sî-tāi, kim in-ūi khòng [[sng-hòa]] (''oxidation'') kap koân [[tó-tiān-sèng]], piàn chò sī [[tiān-chú]] sán-phín ê tiōng-iàu châi-liāu<ref name="dictionary-metal"/>.
 
== Hêng-thé ==