"1971 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu)
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu)
* [[6 goe̍h 22 ji̍t]]: [[Kurt Warner]], Bí-kok Bí-kok kha-kiû soán-chhiú.
* [[6 goe̍h 27 ji̍t]]: [[Nagata Koto]], Ji̍t-pún pian-kio̍k.
* [[6 goe̍h 28 ji̍t]]: [[Elon Musk]], Bí-kok khì-gia̍p-ka.
* [[7 goe̍h 1 ji̍t]]: [[Amira Casar]], Hoat-kok ián-oân.
* [[7 goe̍h 3 ji̍t]]: [[Julian Assange]]