"Cuba Kek-bēng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(Sin ia̍h: '''Cuba Kek-bēng''' sī 1959 nî 1 goe̍h 1 ji̍t sêng-kong kā Fulgencio Batista to̍k-chhâi chèng-koân ián-tó ê bú-le̍k kek-bēng ūn-tōng, hō chò [[7 goe̍h 26...)
 
{{phí}}
 
[[en:CubaCuban Revolution]]
[[es:Revolución cubana]]
匿名使用者