"Jîn-kháu bi̍t-tō͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
HLT
~ (HLT)
'''Jîn-kháu bi̍t-tō·tō͘''' chí 1 tè [[thó·thó͘-tē]] ê pêng-kin [[jîn-kháu|lâng gia̍h]], tō-sī ki-pún [[bīn-chek]] tan-ūi ê jîn-kháu. Bīn-chek thong-siông sī thó·thó͘-tē ê chóng-gia̍h, chóng--sī mā ē-sái tû tiāu ū [[chúi]] ê pō·pō͘-hūn he̍k-chiá sī hān-chè hó khiā-khí, hó sêng-sán, a̍h-sī ū [[chèng-choh]] ê tē.
 
Jîn-kháu bi̍t-tō·tō͘ hoán-èng jîn-kháu hun-pò·pò͘ [[bi̍t-tō·tō͘|lang-ba̍t]] ê thêng-tō·tō͘.
 
It-poaⁿ kok-chè sú-iōng ê tan-ūi sī múi [[pêng-hong-kong-lí]].
 
==Siong-koan ê bûn-chiuⁿ==
*[[Kok-ka jîn-kháu bi̍t-tō·tō͘ lia̍t-toaⁿ]]
 
{{phí}}
15,023

次編輯