"Chesko-gí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Sin ia̍h: '''Česko-gí''' (''čeština'', ho͘-im: [ˈt͡ʃɛʃcɪna]) sī chi̍t khoán Slav gí-giân, ū tāi-io̍k 12,000,000 ê chāi-tē sú-iōng-chiá, sī Česko Kiōng-hô-kok ka...
(Sin ia̍h: '''Česko-gí''' (''čeština'', ho͘-im: [ˈt͡ʃɛʃcɪna]) sī chi̍t khoán Slav gí-giân, ū tāi-io̍k 12,000,000 ê chāi-tē sú-iōng-chiá, sī Česko Kiōng-hô-kok ka...)
(Mò̤ chă)